Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

4069 3de3 350

January 29 2015

5830 c428 350
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaczoo czoo

January 27 2015

Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawetryagain wetryagain
7683 7b25 350
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober

January 26 2015

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa.
— Rachel Hawthorne
Reposted frominpassing inpassing viaeazyi eazyi
0259 b2a9 350
Reposted fromtwice twice vianewnightmare newnightmare

January 24 2015

7553 9006 350
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaeazyi eazyi

January 06 2015

Ja już nigdy nie nauczę się tego, aby ktoś był obecny. To już trwałe, mechaniczne uszkodzenie
— żulczyk
Reposted fromsfeter sfeter vianienormalnie nienormalnie

January 05 2015

7079 ea09 350
<3
Reposted fromhardbitch hardbitch viaeazyi eazyi
Jeden z moich ulubionych współczesnych pisarzy, Pan Jakub Żulczyk, napisał w swojej nowej książce, że "nie ma lepszego miejsca, niż obok". Pragnę Wam wszystkim życzyć właśnie tego. 
— tak bardzo
Reposted fromeazyi eazyi

January 04 2015

- Zakochała się w tobie na śmierć i życie. Rzecz dziewczyńska, rzecz ludzka. A ty? Nie kochałeś jej przecie, boś się zakochał, ale w innej - a dlaczegóż ją całował?
- Tak mi się podobało. Rzecz chłopczyńska całować piękne dziewczęta.
— “Przedwiośnie”
Reposted fromarseniansodu arseniansodu viaczoo czoo
4210 65bc 350
Reposted fromadzix69 adzix69 viaczoo czoo

December 02 2014

Reposted fromstripmymind stripmymind viaczoo czoo

November 28 2014

5658 6312 350
Reposted fromplayinglove playinglove viaeazyi eazyi
Reposted fromzabka zabka viaeazyi eazyi
Reposted frommarysia marysia vianewnightmare newnightmare

November 19 2014

Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

November 17 2014

Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viaeazyi eazyi
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaeazyi eazyi

November 16 2014

Reposted frommefir mefir viadifferent-love different-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl