Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

4069 3de3 350

January 29 2015

5830 c428 350
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaczoo czoo

January 27 2015

Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawetryagain wetryagain
7683 7b25 350
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober

January 26 2015

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa.
— Rachel Hawthorne
Reposted frominpassing inpassing viaeazyi eazyi
0259 b2a9 350
Reposted fromtwice twice vianewnightmare newnightmare

January 24 2015

7553 9006 350
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaeazyi eazyi

January 06 2015

Ja już nigdy nie nauczę się tego, aby ktoś był obecny. To już trwałe, mechaniczne uszkodzenie
— żulczyk
Reposted fromsfeter sfeter vianienormalnie nienormalnie

January 05 2015

7079 ea09 350
<3
Reposted fromhardbitch hardbitch viaeazyi eazyi
Jeden z moich ulubionych współczesnych pisarzy, Pan Jakub Żulczyk, napisał w swojej nowej książce, że "nie ma lepszego miejsca, niż obok". Pragnę Wam wszystkim życzyć właśnie tego. 
— tak bardzo
Reposted fromeazyi eazyi

January 04 2015

- Zakochała się w tobie na śmierć i życie. Rzecz dziewczyńska, rzecz ludzka. A ty? Nie kochałeś jej przecie, boś się zakochał, ale w innej - a dlaczegóż ją całował?
- Tak mi się podobało. Rzecz chłopczyńska całować piękne dziewczęta.
— “Przedwiośnie”
Reposted fromarseniansodu arseniansodu viaczoo czoo
4210 65bc 350
Reposted fromadzix69 adzix69 viaczoo czoo

December 02 2014

-Pieprz to. Studia to nie wszystko. Najwyżej zostaniesz żulem albo podróżnikiem.
-Nie chcę być żulem.
-To będziesz podróżnikiem.
— z cyklu motywacyjne rozmowy
Reposted fromstripmymind stripmymind viaczoo czoo

November 28 2014

5658 6312 350
Reposted fromplayinglove playinglove viaeazyi eazyi
Jestem potencjalnym samobójcą z miłości przez utopienie. - Utopmy się razem. - Chodź. - Pędzę.
— Żulczyk, "Zrób mi jakąś krzywdę" /always in my mind
Reposted fromzabka zabka viaeazyi eazyi
Jest najlepszy, ale nigdy mu tego nie mówiłam.
— JamesBond, Świat to za mało, 1999
Reposted frommarysia marysia vianewnightmare newnightmare

November 19 2014

Myśli tego rodzaju dekoncentrują, ale też brak cudzego ciała czasami daje o sobie znać. To lekki, tępy ból, którego źródła nie da się do końca określić. Taki trochę nie w ciele, zawieszony nad Tobą. Swędzenie. Nieobecność. Cichy brak.
— Żulczyk - Ślepnąc od świateł
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

November 17 2014

Kto powiedział, że noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości. .
— Éric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viaeazyi eazyi

Została pocięta , poszarpana przez ludzi i przez okoliczności.

— Jakub Żulczyk 'Ślepnąc od świateł'
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaeazyi eazyi

November 16 2014

Zimno fizycznie, psychicznie, emocjonalnie.
Reposted frommefir mefir viadifferent-love different-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl